Филантропът д-р Милен Врабевски бе специален гост на новия випуск курсисти на БУП

vrabevski_26.10.2020

„Животът не е състезание, а степен на полезност. Моето включване цели да даде пример, който да е заразен и виждам, че това дава резултат.“ С тези думи започна срещата си с Випуск 2021 д-р Милен Врабевски. Филантропът бе специален гост в края на предпоследния ден на първи курс на Националната програма „Управленски умения“. Д-р Врабевски е собственик и директор на най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа, отличена от МОН с наградата „Питагор” за най-големи инвестиции в областта на научните изследвания. Той е основател и на Фондация „Българска памет”, чиято цел е да съхрани българското културно и историческо наследство. В продължение на години с лични средства докторът финансира програми за иновативно образование, кариерно развитие на младите хора, реинтеграцията на българската историческа диаспора, развива различни инициативи за борба с демографската криза у нас. С тези си дейности той се нарежда до големите дарители на България, сред които е и Дими Паница – основател на Българското училище за политика. Страст в работата, липса на страх, освободено съзнание, развитие на способностите, духовно удовлетворение, чувство на благодарност, съпричастност. Това са стъпките към успеха според д-р Врабевски, които той сподели с новия випуск курсисти на БУП.

По-рано през деня участниците работиха върху възможностите за управление на конфликти. Лектор по темата бе преподавателят по управление на конфликти и гл. редактор на вестник „Дума“ Ивелин Николов.  Той даде пред аудиторията определение за конфликт, дефинира основни умения за неговото управление, посочи стиловете на поведение в конфликт и начини за решаването му. Разделени по групи, обучаемите правиха упражнения, след които трябваше да отговорят на въпросите: в какъв вид конфликт участвах?; какъв е резултатът?; кои са най-добрите начини за разрешаването на тези конфликти? Обратна връзка от работата по групи Випуск 2021 получи от Ивелин Николов.