С онлайн участието на омбудсмана на България завърши първи курс на Националната програма

diana kovacheva_28.10.2020

С 30%  се увеличили жалбите до омбудсмана на България само за два месеца. Повишението е  след въвеждането на извънредното положение в България през март заради „Ковид-19“. Гражданите най-често са се оплаквали от нарушени социални и трудови права, нарушено право на здравеопазване и образование,  действия на фирми за бързи кредити, колекторски фирми и ЧСИ. Това сподели с първокурсниците от Националната програма „Управленски умения“ омбудсманът Диана Ковачева. Ковачева, която е завършила БУП през 2006 г., бе лектор в последния, четвърти, ден  на първи курс на Национална програма 2020-2021 г.  В лекцията си националният омбудсман говори още за основните правомощия на институцията, за действията и резултатите от тях през миналата и настоящата година. Обърна и специално внимание на функциите на омбудсмана за защитата правата на децата. Диана Ковачева отбеляза, че регистрираните жалби и сигнали относно правата на децата за миналата година са 492 и са повече в сравнение с 2017 и 2018 г. По тип нарушение за миналата година най-много (222) са били жалбите за нарушени права и свободи на деца. Качеството и достъпът до дистанционното образование, рискът от домашно насилие, тормоз и пренебрегване са сред  проблемите на децата в ситуацията на коронавирус, отбеляза също Ковачева и разясни конкретната работа на омбудсмана по намаляване и разрешаване тези проблеми.

На проблемите от непознаването и неспазването на основни правила в невербалната комуникация обърна внимание консултантът по етикет и протокол Мария Касимова – Моасе. С много визуални примери тя обясни удачни и неудачни послания, които отправяме с поведение, жестове, облекло.

Тези две лекции бяха и последните за първи курс на Випуск 2021. Курсистите са разделиха с надежда, че скоро отново ще имат възможност да бъдат заедно вече във втори курс на Национална програма „Управленски умения“.