Активна младеж за проспериращи общества (2020 – 2021г.)

logo_erasum_sait

Общата цел на проекта „Активна младеж за проспериращи общества“ е да насърчи по-силно регионално сътрудничество между младите хора чрез идентифициране на нови свързващи теми, основани на стратегията на ЕС за младежта, които в дългосрочен план могат да бъдат решени по иновативен начин.

Краткосрочни цели:

1. Да се ​​развият предприемачески, лидерски и управленчески умения у младите хора от региона.

2. Да се насърчи трансграничния конструктивен диалог и да се създадат транснационални мрежи сред младежта в Югоизточна Европа за справяне с ключови политически и социални проблеми, свързани с младите хора и младежката ангажираност в региона.

3. Да се обмени информация за добри практики и да се разработят модели на двустранни и многостранни проекти за сътрудничество в региона.

Проектът се изпълнява от Българското училище за политика „Димитри Паница“ в партньорство със Средиземноморския университет в Албания (Албания), Института за политика за развитие (Косово) и „Форум CSRD“ (Северна Македония). Подкрепя се от Европейския съюз чрез програма Еразъм +.