Втори курс от Националната програма за Випуск 2021 завърши с тема за управлението на водите

С актуалната тема за управлението на водите завърши обучението на второкурсниците от Национална програма 2020 -2021. Мария Ангелова – началник отдел „Управление на речните басейни“ в МОСВ, Иван Иванов – председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ и Станислав Владимиров – кмет на Перник  бяха лектори по темата.  Курсистите бяха запознати с начините, по които се осъществява управлението на водите на национално и басейново ниво, с държавната политика при управление на водостопанските системи и съоръжения. Иван Иванов  говори за предизвикателствата пред отрасъла ВиК като обърна внимание и на едно ново предизвикателство – безводието. През 2020 г. цял областен град – Перник, премина на воден режим поради изпразването на язовир. Други населени места изпитват хроничен недостиг на вода в определени периоди от годината. За справянето с това предизвикателство говори и кметът на Перник Станислав Владимиров. След панела курсистите имаха задача да направят анализ по техниката „Дърво на проблема“, чрез която да анализират проблема за липсата на питейна вода в населени места.  Обратна връзка за работата си те получиха от лекторите по темата.