Активна младеж за проспериращи общества (2020 – 2021г.)

School of Politics > Новини > Текущи проекти > Активна младеж за проспериращи общества (2020 – 2021г.)
logo_erasum_sait

Общата цел на проекта „Активна младеж за проспериращи общества“ е да насърчи по-силно регионално сътрудничество между младите хора чрез идентифициране на нови свързващи теми, основани на стратегията на ЕС за младежта, които в дългосрочен план могат да бъдат решени по иновативен начин.

Краткосрочни цели:

1. Да се ​​развият предприемачески, лидерски и управленчески умения у младите хора от региона.

2. Да се насърчи трансграничния конструктивен диалог и да се създадат транснационални мрежи сред младежта в Югоизточна Европа за справяне с ключови политически и социални проблеми, свързани с младите хора и младежката ангажираност в региона.

3. Да се обмени информация за добри практики и да се разработят модели на двустранни и многостранни проекти за сътрудничество в региона.

Проектът се изпълнява от Българското училище за политика „Димитри Паница“ в партньорство със Средиземноморския университет в Албания (Албания), Института за политика за развитие (Косово) и „Форум CSRD“ (Северна Македония). Подкрепя се от Европейския съюз чрез програма Еразъм +.

 

This project has received funding from the European Union’s Erasmus+ program. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.