И настоящите обучаеми в Националната програма учиха и правиха анализ на заинтересованите страни

Анализ на заинтересованите страни бе последната тема за третокурсниците от настоящата обучителна програма на Българското училище за политика.

Доцент д-р Емилия Занкина, декан на университета „Темпъл“ в Рим, обясни какво е анализ на заинтересованите страни, какви са неговите цели и представи основните стъпки за извършване на такъв анализ. В последвалата работа в малки групи участниците в Национална програма 2020-2021 правиха анализ на заинтересованите страни по темите: изграждане на инсталация за горене на отпадъци в София; домашното образование – все по-актуално в условията на пандемия; плановете на френския президент за задължителна ваксинация срещу „Ковид-19“; въвеждането на глобален минимален корпоративен данък. Целта на задачата бе курсистите да придобият представа за широкия спектър на заинтересованите страни, техните различни интереси, различните им стратегии за прокарване на тези интереси и възможните механизми за намиране на общи решения. След едночасовата работа по групи обучаемите представиха анализите си и получиха обратна връзка от модераторите. В края на сесията на участниците в Националната програма бе дадена индивидуална домашна работа. Всички те трябва да направят анализ на заинтересованите страни на избрана политика като обратната връзка за справяне с домашното ще даде лично доц. Занкина.