Екипът на Българско училище за политика – на обучение в Испания

Екипът на Българско училище за политика „Димитър Паница“(БУП) и трима от ключовите експерти, с които Училището работи от години, бяха на обучение в Испания.

Град Реус и испанската организация „DomSpain“ бяха домакини и обучители на екипа на БУП и тримата експерти.  В продължение на пет дни обучаемите усвоиха  ключови за работата им знания и умения за ефективно използване на дигитални инструменти в обучителния процес, за успешен подбор и приложение на обучителни стратегии за хибридно обучение, за по-добра да визуализация на дейностите на организацията.

Специално внимание бе отделено на използването на онлайн инструменти като Mentimeter, Genially и Miro в груповите онлайн занятия, което ще позволи на екипа на БУП да обогати своята Национална програма „Управленски умения“ и Регионалните си обучителни програми.  Придобитите нови умения за работа с Canva, Prezi, съвременен софтуер и мобилни приложения за видео и аудио редакция, ще помогне на екипа на Училището и експертите да подобрят начина, по който представят дейностите от проектите си, ще им даде възможност да правят по-атрактивни и ангажиращи визуални материали.    

Обучителната програма, разработена и изпълнена от „DomSpain“, включваше методи от неформалното обучение и комбинация от теоретични занятия и работа върху практически казуси и задачи.

След работните дни домакините показаха на гостите си от България забележителностите в тази част на Испания, разказаха им за своята работа и заедно обсъдиха варианти за бъдещо сътрудничество.

Петдневното обучение в Испания бе по проект „По-добри дигитални умения на екипа и обучителите на БУП за по-ефективни онлайн обучения и по-добра ангажираност на целевите групи“. Проектът се реализира по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Project: Better digital skills of BSoP team and educators for more effective online trainings and for better engagement of the target groups    –     n. 2021-1-BG01-KA122-ADU-000018004