БУП ще обучава свои завършили за работа в подкрепа на бежанци и мигранти

БУП ще обучава свои завършили за работа в подкрепа на бежанци и мигранти

Българското училище за политика „Димитър Паница“(БУП) започна днес приема на кандидатури на свои завършили от всички випуски за обучение по проект „За дом далеч от дома – развитие на капацитета на граждански лидери за помощ и подкрепа на бежанците в България“. Една от целите на проекта е да даде нови знания и умения на граждански лидери и експерти, завършили Националната програма на Училището, за оказване на помощ и подкрепа на бежанците и мигрантите в България. Проектът предвижда също изграждането на мрежа от хора, част от голямата алумни мрежа на БУП, които да обменят идеи и добри практики, да си сътрудничат и помагат при решаването на проблемите на бежанците и мигрантите у нас.

За да бъдат постигнати целите, БУП ще подбере двадесет души от заявилите желание да се включат и ще направи анализ на техните обучителни нужди. На базата на всичко това ще бъде изготвена и програмата за изнесеното тридневно обучение, което е планирано да се проведе през месец декември в Боровец. Участниците в обучението ще могат и да обменят помежду си работещи добри практики и модели, да споделят проблеми, на които те като професионалисти търсят решение.  

Проект „За дом далеч от дома – развитие на капацитета на граждански лидери за помощ и подкрепа на бежанците в България“ се изпълнява от БУП с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да намери устойчиви форми на подкрепа за бежанци и да изгради механизми за реакция при бежански кризи.               

Повече за проекта можете да видите тук.