Възрастни хора в зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите (2022-2024)

Проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“ цели да запознае по-възрастните  със „зелената“ тема и да повиши осведомеността им относно рециклирането, кръговата икономика и „зелени“ и екологични решения; да създаде образователни ресурси по темата, подходяща за възрастни хора, така че да подкрепи експерти и обучители, работещи с тях; да насърчи представители на по-възрастното население да се превърнат в активни „СТАРШИ ЗЕЛЕНИ ПОСЛАНИЦИ“, обучители на връстници и ролеви модели, с цел подкрепа за тяхното активно остаряване и социално включване. Той се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ в партньорство с креативно и обучително студио “Artied” (България), „Център за стратегически изследвания и документация,” (Северна Македония), Университет „Адам Мицкевич“ (Полша), “Търговска камара на Базиликата” (Италия), “Тeхнопрофесионални консултантски решения”, (Испания). Проектът се финансира от програма „Еразъм +” на Европейската комисия (ключово действие 2 – KA 220 – Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни).