Официално стартира проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“

Официалният старт на проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“ беше поставен с първата партньорска среща, която се проведе на 1ви и 2ри декември 2022 в офиса на Българско училище за политика „Димитър Паница“. През двата дни обсъдихме как можем да повишим знанията на възрастните хора по темите за кръговата икономика, зеления преход, креативното рециклиране и повторното използване на ежедневни предмети, но също така и активното остаряване и ученето през целия живот. Проектът се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ в партньорство с креативно и обучително студио “Artied” (България), „Център за стратегически изследвания и документация,” (Северна Македония), Университет „Адам Мицкевич“ (Полша), “Търговска камара на Базиликата” (Италия), “Тeхнопрофесионални консултантски решения”, (Испания). Финансира се от програма „Еразъм +” на Европейската комисия (ключово действие 2 – KA 220 – Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни).