Двадесет завършили БУП през различни години преминаха обучение за работа с бежанци

Двадесет възпитаници на Българско училище за политика(БУП) от различни випуски преминаха тридневно обучение за оказване на помощ и подкрепа на бежанци в България. Обучението по проект  „За дом далеч от дома“ се проведе от 9 до 11 декември в Боровец. След кандидатстване за обучението бяха одобрени представители на гражданската квота от завършили  Училището, сред които  директори и служители на неправителствени организации, директор на комплекс за социални услуги, преподавател в университет, държавни и общински служители, съдия, адвокати, социален работник, стоматолог и др.

Тридневната обучителна програма бе изработена на база анализ на нуждите на групата и включваше лекции, дискусии, панел за изграждане на мрежа и работа в 2 малки групи по обучителни казуси. Програмата започна с открита лекция на председателя на Държавната агенция за бежанците Марияна Тошева, продължи с „Човешка библиотека“ и среща бежанци, живеещи в България, с теми като „Реакции при кризи с бежанци и мигранти“ , „Лобиране и застъпничество“, „Storytelling“.  Специално място в програмата бе отделено и на добри практики за помощ и подкрепа на бежанци. Такива бяха споделени както от гости в програмата, така и от самите участници.  В малки групи възпитаниците на БУП  работиха върху обучителни задачи, свързани с реакции при кризи, лобиране и застъпничество, разказване на истории с цел въздействие и провокиране на действия. Обучаемите се включиха и в симулационна игра за екипна ефективност.

Сред лекторите в обучението бяха Ива Парцалева от  Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, психологът и психотерапевт Мария Михайлова, председателят на фондация „Мисия криле“ Диана Димова, съучредителят на фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ Диана Радославова, ръководителят на департамент „Медии и комуникация“ в НБУ проф. Десислава Бошнакова.

Проект „За дом далеч от дома – развитие на капацитета на граждански лидери за помощ и подкрепа на бежанците в България“ е създаден и се реализира от Българско училище за политика „Димитър Паница“. Той се осъществява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е да намери устойчиви форми на подкрепа за бежанци и да изгради механизми за реакция при бежански кризи.

Повече подробности можете да разберете тук.