БУП участва в разработката на изследване по проект „Обучение по градско земеделие за устойчиво бъдеще“

Целта на изследването е да покаже как градското земеделие/градинарство има образователно, икономическо, социално и екологично въздействие върху обществото и да хвърли светлина върху това как градското земеделие/градинарство мотивира участието на обществото. Тази дейност допринася за постигането на основната цел на проекта, като разкрива истинската нужда от промяна на мисленето на гражданите по отношение на въпросите на околната среда и устойчивостта.

Основната цел на проекта „Обучение по градско земеделие за устойчиво бъдеще“ е да промени нагласата на възрастните граждани и да насърчи интереса им към околната среда и устойчивостта и да разшири движението за градско земеделие, като по този начин допринесе за зелената сделка на ЕС, борбата с изменението на климата и устойчивост на градовете. В него, Българското училище за политика „Димитър Паница”, си партнира с водещата организация „Център за стратегически изследвания и документация ” (Северна Македония), „Сърбия Органика” (Сърбия) и „Еко Задар” (Хърватска). Проектът се финансира от Програма Еразъм+ на ЕС.

Проучването можете да видите тук.