Бордът на бежанците посети националния омбудсман и Бюрото на ЕП в България

Ден преди своя трети, последен, обучителен модул Бордът за застъпничество и приобщаване на бежанци посети националния омбудсман и Бюрото на Европейския парламент(ЕП) в България.Това бяха първите от предвидените общо пет работни срещи на Борда. Целта е новосформираният и обучаван  Борд за застъпничество и приобщаване на бежанци да бъде представен и запознат с дейността на институции. Очаква се в бъдеще той да работи съвместно с тях за решаването на проблемите на бежанците в България.  

В институцията на националния омбудсман представителите на седем държави се срещнаха и разговаряха с експерти. Те ги запознаха подробно с дейностите на институцията, с успешните й инициативи, с възможностите за контакт и оказване на помощ.

По-късно същия ден представители на Борда направиха работно посещение в Бюрото на ЕП в София, където бяха приети и разговаряха с неговия ръководител Теодор Стойчев.

Работните посещения в български институции както и  сформирането и обучението на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци са част от проект Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“.  Той се изпълнява от Център за развитие на устойчиви общности и Българско училище за политика „Димитър Паница“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.