Застъпничество, комуникация с медии и психологическа помощ за бежанци бяха темите в последния обучителен  модул на Борда на бежанците

Представителите на седем държави, които бяха избрани за членове на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци, завършиха своето обучение. Последният обучителен модул за групата се проведе на 13 и 14 май в залата на Върховния комисариат за бежанци към ООН (ВКБООН)  на столичния площад „Позитано“. Двудневната обучителна програма бе създадена и на база заявените и анализирани нужди на групата.  

Диана Радославова – адвокат и съучредител на фондация „Център за правна помощ – Гласът в България“, даде малко теоретични знания и много примери от практиката за важността на застъпничеството за бежанците.                        

Какво е медия, какво представляват връзките с медиите и 20 примера за ефективни връзки с медиите. Това бяха основните акценти в презентацията на доц. д-р Евелина Христова от департамент  „Медии и комуникация“ на Нов български университет.               

За психично здраве и психологическа подкрепа за бежанци говори Мария Михайлова – психолог, супервизор и терапевт, сертифициран преговарящ при кризи и критични инциденти към ФБР, САЩ.                                                                 

Лекционната част и работата по групи за решаване на обучителни казуси бяха разделени и от време за самостоятелна работа на членовете на Борда. В това своето време те работиха по създаване на устав на Борда, разпределение на задачите между членовете му, създаване на визуална идентичност и даване на име на Борда.  Сред предложенията бе Бордът да се нарича National Assembly of Refugees (NAR) in Bulgaria.           

Създаването и обучението на Бордът за застъпничество и приобщаване на бежанците в България е част от проекта  „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“. Той се изпълнява от Център за развитие на устойчиви общности и Българско училище за политика „Димитър Паница“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.