Семинар „Обновяване на сградния фонд в контекста на НПВУ“ проведе БУП

Българското училище за политика (БУП) организира и проведе тридневен семинар за политици на тема „Обновяване на сградния фонд в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“. Форумът се проведе в Боровец в партньорство  с фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“.        

Петнадесет представители на различни политически партии, сред които народни представители и членове на ръководните органи на партиите, взеха участие в обучението.  Повечето от участниците в семинара са завършили БУП или в момента се обучават в Националната програма.

Обновяването на жилищните сгради е една от най-важните теми за европейските политики не само в областта на енергията и климата, а и като инструмент за постигане на енергийна независимост и вътрешна стабилност. Семинарът посочи възможности за развитие на политиките в тази област и същевременно даде отговори на въпросите, свързани с нормативната уредба. Обучението предизвика участниците да разработят собствена аргументация и стратегии за реализирането на конкретни програми за сградно обновяване. Адресирани бяха редица ключови теми като борбата с енергийната бедност, управлението на етажната собственост, сградните сертификати, договорите с гарантиран резултат, техническите изисквания към вложените материали и изпълнението на проектите, които са ключови както за комуникацията в институционална среда, така и за директните разговори с гражданите.