Втори семинар „Обновяване на сградния фонд в контекста на НПВУ“ проведе БУП

Българското училище за политика (БУП) организира и проведе втори тридневен семинар на тема „Обновяване на сградния фонд в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“. Този път целева група бяха представители на гражданския сектор. Форумът се проведе между 6ми и 8 октомври в Боровец в партньорство  с фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“.        

Деветнадесет представители на различни граждански организации взеха участие в обучението. Повечето от тях са завършили БУП.

Обновяването на жилищните сгради е една от най-важните теми за европейските политики не само в областта на енергията и климата, а и като инструмент за постигане на енергийна независимост и вътрешна стабилност. Семинарът посочи възможности за развитие на политиките в тази област и същевременно даде отговори на въпросите, свързани с нормативната уредба. Обучението предизвика участниците да разработят собствена аргументация и стратегии за реализирането на конкретни програми за сградно обновяване. Адресирани бяха редица ключови теми като борбата с енергийната бедност, управлението на етажната собственост, сградните сертификати, договорите с гарантиран резултат, техническите изисквания към вложените материали и изпълнението на проектите, които са ключови както за комуникацията в институционална среда, така и за директните разговори с гражданите.