Кметът, зам.-кметът и служители на община Добрич се обучаваха за работа с платформа за гражданско участие

Кметът Йордан Йорданов, зам.-кметът  Владимир Трендафилов, секретарят Калина Георгиева и още десет служители на община град  Добрич се включиха в тридневно обучение от 8 до 10 декември, организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“(БУП). Целта на обучението бе представителите на общината да придобият знания за работа с платформа за гражданско участие и да развият ключови умения за работа с гражданите.  Създадената и представена пред обучаемите платформа е базирана на софтуер с отворен код  „Консул” и дава възможност за прозрачно и демократично управление с активното участие на гражданите.  Дигиталният инструмент за нуждите на община град Добрич е разработен от Българското училище за политика Димитър Паница“.  Той бе представен подробно от  ИТ експерта Тодор Вълчев, който модерираше и практическо упражнение  за работа със софтуера. В обучителната програма бяха представени също добри практики за участие на гражданите в управлението. Образователният експерт Марияна Георгиева и политологът Христо Панчугов изнесоха лекция и проведоха уъркшоп за успешни модели за комуникация между граждани и администрация. Двамата лектори  подготвиха и проведоха и групова работа за възможни успешни начини за активизиране на гражданите за участие в процеса на вземане на решения. Като обучител се включи и изп. директор на БУП д-р Иван Начев, който заедно с Марияна Георгиева  говори за медиация и разрешаване на конфликти.

Обучението е част от проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич”, който се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.