Випуск 2024 започна обучението си в Националната програма на Българското училище за политика

Випуск 2024 успешно премина първия от общо четири модула обучение в Националната

програма на Българското училище за политика. Акцентът в първи модул бе върху лекции и

решаване на практични казуси, свързани с лидерство, комуникация, водене на проговори,

управление на конфликти, умения за писмена комуникация. Сред лекторите и тази година бяха

вицепрезидентът на България, водещи експерти, университетски преподаватели, журналисти.

Дългогодишни четирима модератори в Националната програма напътстваха работата по

решаването на задачите от обучаемите в четирите малки групи.

Випуск 2024 е двадесет и втория випуск на Националната програма на Българското училище

за политика. След прецизен подбор чрез тест за знания и интервю място в него намериха

общо 40 курсисти. Те са представители на парламентарно представени политически партии –

„ГЕРБ – СДС“, „Продължаваме промяната – Демократична България”, ДПС, БСП, ИТН- както и

граждански лидери. Сред обучаемите са шестима народни представители в 49-то Народно

събрание, двама кметове на общини, един зам.-кмет, двама председатели на Общински

съвети, зам.-председател на Общински съвет, общински съветници, членове на ръководни

органи на партиите и др. Курсистите от т.нар. гражданска квота са хора от неправителствени и

професионални организации, фондации, асоциации, представители на бизнеса и др.