„Лидери с мисия - Подкрепа процеса на ваксинация срещу Covid-19 в изолирани райони и сред уязвимите групиБългарско училище за политика "Димитър Паница"
ул. Цар Шишман 17
1000
София
България
+359 2 952 68 82
+359 2 851 93 46
Web Site:  http://www.schoolofpolitics.org
имейл: office@schoolofpolitics.org