Лидери с мисия - Подкрепа процеса на ваксинация срещу Covid-19 в изолирани райони и сред уязвими групи

· Анализ и идентифициране на добри практики в Мароко за активно участие на жени лидери в убеждаването на уязвими и изолирани групи да се ваксинират.

· Анализ на добри български практики и разработване на модели, приложими в Мароко и България.

· Научени уроци: Обмен на добри практики и обучение на жени лидери за работа с уязвими групи.