Зелени политики

Категория

Българското училище за политика „Димитър Паница” е активно ангажирано с работа в сферата на климатичните промени, енергийните политики и предизвикателствата, които те поставят. Споделяме разбирането, че устойчивият нисковъглероден растеж на икономиките на България, Европа и света е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството днес. Подпомагаме със знание, информация и експертиза както законодателната и изпълнителната власт,...
Read More

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма