Дарители и партньори

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Американски университет в България

Асоциация „Прозрачност без граници”

Асоциация на българските градове и региони

Атлантическият клуб в България

Българска ветроенергийна асоциация

Българска стопанска камара

Българска фотоволтаична асоциация

Български дарителски форум

Български институт за правни инициативи

Български център за нестопанско право

Гражданско сдружение „Европейска визия за етническа толерантност”

Държавна агенция за закрила на детето
За земята
Институт за енергиен мениджмънт
Институт за пазарна икономика
Институт за регионални и международни изследвания
Институт „Отворено общество – София”
Институт по енергетика
Комитет на регионите
Национално сдружение на общините в България
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ
Обществен дарителски фонд – Стара Загора
Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Университет за национално и световно стопанство
Фондация за реформа в местното самоуправление
Фондация “Лале”
Фондация „Медийна демокрация”
Фондация “Помощ за благотворителността в България
Фондация “Работилница за граждански инициативи”
Фондация “Светът на Мария”
Фондация “Социални пратики в общността”
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Център за либерални стратегии
Център за решаване на споровете, София
Ambassadors for Philanthropy
The Funding Network
WWF