шаблоны joomla

Архив проекти

Българското училище за политика „Димитър Паница” и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организираха регионален форум „Балкански политики за зелен икономически растеж”, в който  взеха участие представители от държавите от Западните Балкани, Румъния и България. Форумът се проведе с финансовата подкрепа на Балканския тръст за демокрация. Спонсор на събитието беше GLOBUL.

Форумът  се състоя в София на 11 юни 2012 г. в Радисън блу гранд хотел и събра заедно високопоставени представители на правителствата и бизнеса - инвеститори, експерти и анализатори, както и лидери на общественото мнение от неправителствени организации и гражданския сектор. В него участваха и голяма част от завършилите националната и регионалната програма на Българското училище за политика – депутати, министри, кметове, бизнесмени, журналисти и т.н.Форумът се проведе непосредствено преди конференцията на световните лидери в Рио де Жанейро, която се фокусира върху зелената икономика в контекста на устойчивото развитие и намаляване на бедността, както и върху институционалната рамка на устойчивото развитие.

Той допринесе за изработването на обща позиция на страните от Западните Балкани, Румъния и България за конференцията Рио 20+. Целта на събитието беше да се превърне в място за обмен на информация и идеи за чиста енергия и енергийна ефективност, в поле за открита дискусия за политическите действия, необходими, за да бъдат посрещнати растящите предизвикателства пред енергетиката, в платформа за трансфер на устойчиви енергийни политики, които ще помогнат на бъдещите членки на ЕС от региона да се интегрират в Европейската енергийна общност.

За повече информация натиснете тук

 

Проектът „Повече гражданско участие и повече разум по време на избори: онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в националните и европейски избори в България” е финансиран от Тръста за гражданско общество на ЦИЕ и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Неговата цел е да включи гражданите в политическия процес, да повиши техния интерес към изборите и информираното вземане на решения, да обогати познанията на избирателите за политическите партии и техните стратегически документи. Проектът се стреми да доведе до промяна на отношението на българските граждани към политиката, изборите и политическите партии.

 

Проектът „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот” е финансиран от Балканския тръст за демокрация и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Продължителността му е от април 2013 до януари 2014 г. Целта на проекта е да повиши ролята на медиите за засилване на  гражданското участие в обществения живот. Специфичните цели са да се проследи процеса на активизиране на гражданите по време на предизборната кампания и да се види какво мотивира хората да гласуват; да се очертае ролята на медиите за повишаване на гражданското участие по време на избори, да се насърчи важността на независимостта и обективността на медиите по време на изборите и да се предложат мерки за подобряване на медийното покритие в предизборната кампания за насърчаване на активното гражданство и информираното гласуване. 

Виж още
 

Основният проблем, който този проект идентифицира, е липсата на общност от професионални политици и граждански лидери в България, които познават и са способни да прилагат основните принципи на доброто управление, базирани на върховенството на закона, легитимност, прозрачност, отговорност.

 

В рамките на проекта представители на завършилите програмите на училището работят с децата от Центровете за настаняване от семеен тип във Велинград, Дома за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора и Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, общ. Правец.

 

Проектът „Липсващата връзка: от стратегически документи към политическо действие", финансиран от фондация „Америка за България", подкрепя Националната програма на училището, в която на управленски умения се обучават млади политически и граждански лидери. Целта е в нейните рамки да изградим устойчив механизъм за намиране на практически решения на наболели обществени проблеми. Проектът е свързан с нов етап от развитието на Училището – да се утвърди като място не само за обучение, но и за създаване на политики в сфери, важни за развитието на България, като така подпомага процеса на модернизация на страната.

 
Българското училище за политика прави проучване на международни практики и опит в разработването и използването на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност. Проучването се осъществява съвместно с Института за енергиен мениджмънт.
 
Целта на проекта е да възроди възрожденските дарителски традиции, да насърчи благотворителността сред младите политически и граждански лидери, да превърне филантропията в неотменна част от културата и ценностната система на българското общество.
Българско училище за политика винаги е обединявало водещи обществени фигури в стремежа им да се ангажират дългосрочно с дадена кауза и да увлекат след себе си околните.
 

Необходимостта от този проект се налага от реалностите на измененията на климата в света иотговора, който държавите трябва да дадат, за да се смекчат и забавят последиците от тези изменения в икономически, социален, и политически план. Обсъждането, изработването и ефективното прилагане на законодателни инициативи и механизми на национално ниво в тази област може да се постигне с поемането на конкретни ангажименти от политическите сили и чрез системен последващ контрол върху тяхното изпълнение.

 

Основната цел на проекта е да се насърчи промяна в съществуващите парадигми на мислене и поведение на политическите партии и техните представители в Народното събрание, които са отговорни да осигуряват стратегическо ръководство при формулирането на политики и законодателство в сферата на измененията на климата и енергийната ефективност, като се съобразяват с фундаменталните принципи на опазването на околната среда.

 

Училището за политика е активно ангажирано с реализирането на политиките на Столична община в областта на борбата с климатичните изменения. В сътрудничество с ръководството и експерти от общината разработихме „Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София”.

 

Тридесет и двама млади политически лидери и лидери на гражданското общество от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, и Хърватска, участваха в тридневно обучение на тема „Политическо лидерство и устойчиво развитие”, което се проведе в Дурас, Албания.

 

През юли 2010 година представители на 6 африкански държави - Бенин,Буркина Фасо, Централноафриканска република, Камерун, Гвинея, Мароко и Мавритания, участваха в специална програма за обучение, насочена към това да подпомогне изграждането на училище за политика в Африка.

 

Програмата е насочена към млади политически лидери от парламентарно представени партии и структури на гражданското общество от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Косово и Хърватска. Програмата включва три петдневни курса, които се провеждат в различни държави, участващи в проекта. Осъществява се с активното участие на Мрежата от училища за политически науки в Югоизточна Европа.

 

Този проект е насочен към по-нататъшното институционално развитие и консолидиране на възможностите на Училището за политика за подготовка и осъществяване на качествено и конкурентно обучение на лидери на политически партии и представители на организации от неправителствения сектор в страната и региона и за утвърждаването на училището като основен образователен и ресурсен център в областта на политическия мениджмънт

 

Основната цел на проекта бе да насърчи участието на младите хора в България, 18-25 години, в изборите за Европейски парламент през 2009 г., като създаде нови модели и канали за комуникация между младежки групи и политическите партии и кандидати за парламента и нови модели за мобилизиране на гласуващите в предизборния период

 

Страница 3 от 4

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>