шаблоны joomla

Архив проекти

Българското училище за политика, в сътрудничество с Института за евро-атлантическо сътрудничество в Киев, разработи инициатива за подпомагане на демократичната общност в Украйна в усилията й за присъединяване на страната към евро-атлантическата общност

 

Целта на този проект бе да предостави експертен опит и краткосрочно обучение на политици, експерти и представители на правителствения и неправителствения сектор от Украйна по въпроси, свързани с евентуалното бъдещо членство на страната в ЕС и НАТО

 

Проектът цели да разшири капацитета на неправителствените организации от районите с компактно ромско население да развиват работни механизми за диалог между държавните институции и “третия сектор” чрез обучение и развитие на публично-частни партньорства

 

По време на предизборната кампания за местни избори 2007, Българското училище за политика организира 5 обществени дебата с представители на местното гражданско общество и кандидатите за кметове. Инициативата бе подкрепена от Тръст за гражданско общество в Централна и Югоизточна Европа и осъществена в партньорство с Фондация за развитие „Читалища”; Фондация за реформа в местното самоуправление и Болкан Асист. Местните дебати бяха заснети от Българската национална телевизия и излъчени с цел разпространяване основната идея на проекта – стимулиране на гражданската активност по време на местните избори и информирано гласуване.

 

По проекта бяха организирани шест регионални информационни кампании и дискусии, с участието на около 500 представители на местни власти, неправителствени организации, медии, институции. Кампаниите и дискусиите по места повишиха информираността на българските граждани по отношение на антидискриминационното законодателство и възможностите за борба с дискриминацията по шестте признака: расова и етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия и вяра, възраст. Резултат от проведените шест регионални дискусии и една национална бяха идентифициране на индикатори за измерване на дискриминацията, които станаха част от Плана за действие на НССЕДФ.

 

Общата цел на този проект беше да се организира конференция, на която да бъдат дефинирани върху една сравнителна основа главните проблеми и предизвикателства пред вътрешното функциониране на политическите партии в региона

 

Целта на този проект беше да събере заедно ромски активисти от гражданското общество и политически активисти с представители на други етнически групи, за да се повиши гражданското съзнание за толерантност в България

 

Страница 4 от 4

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>