Да вдъхновим околните и да променим обществото - филантропията като същностна ценност на лидерите Филантропията е в сърцевината на дейността на Българското училище за политика „Димитър Паница“ и стремежа ни да променяме обществото към по-добро. Усилията ни са насочени към това да утвърждаваме културата на филантропия и възродим филантропските традиции в нашето общество. В дейността си споделяме разбирането, че дарителството не бива да бъде затваряно в рамките на епизодични кампании, че културата на филантропия трябва да бъде възпитавана у младите лидери, а благотворителността е неделима част от ценностната система на нацията ни. Затова и в продължение на години училището работи, за да превърне филантропията от еднократен акт в дългосрочен ангажимент, да събуди у младите лидери необходимостта от това да даряват средства, усилия и време в името на определена кауза. В дългосрочен план искаме да утвърдим филантропията като основна характеристика на съвременния лидер и неотменна част от съвременното разбиране за лидерството, да стимулираме младите политически и граждански лидери да споделят своите филантропски практики и да вдъхновяват другите, предизвиквайки с действията си стратегически промени в обществото ни.