Регионална академия
„Европейска перспектива на Западните Балкани“Регионална академия за Западните Балкани

Регионалната академия за Западните Балкани е инициатива на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Тя е подкрепена от Европейския фонд за демокрация. Основната тема на Регионалната академия през 2019 година е „Европейска перспектива на Западните Балкани".
Европейската перспектива за Западните балкани е е силен, но недостатъчен стимул за всички страни от региона да ускорят реформите. Западните Балкани имат безспорно висока стратегическа важност за ЕС. Ние вярваме, че активните млади лидери, които работят за насърчаване на Западните Балкани по пътя им към ЕС, трябва да бъдат подкрепяни и въоръжени с необходимите умения, така че да създадат по-широка регионална общност, посветена на европейското бъдеще на региона.
От 2003 до 2011 г. повече от 200 млади обществени и политически лидери от страните от Югоизточна Европа преминаха през Регионалната програма „Политически дебат в Югоизточна Европа”. Целта на тази програма беше да насърчи транснационален конструктивен диалог по общи проблеми за региона.
Целта на Регионалната академия през 2019 беше да засили регионално сътрудничество и да покрепи демократичните реформи в страните от Западните Балкани, като по този начин работи за успешния им път към евроинтеграция. Академията  представляваше едноседмично интензивно обучение. Целевата група бяха активни представители на гражданското общество и медиите от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, на възраст под 40 години.

Събитието се проведе в София, България, от 2 до 6 юли 2019 година.