АГРИПОЛ

Дейности


1. ФИЛМ И НАРЪЧНИК
2. ВИДЕО КЛИПОВЕ
3. МОДУЛ (СЪБИТИЯ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ)
4. ОНЛАЙН КУРС
5. СМЕСЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС И УЧЕБНА ПРОГРАМА
6. ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ