АГРИПОЛ

Партньори

ИНСТИТУТ ЗА ДИДАКТИКА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ХАНОВЕР, ГЕРМАНИЯ 

PECO ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ГЕРМАНИЯ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА “ДИМИТЪР ПАНИЦА”, БЪЛГАРИЯ

УЧИЛИЩЕ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО В РУЦИАНЕ-НИДА, ПОЛША

КОЛЕЖ ПО АГРАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ПЕДАГОГИКА, ВИЕНА, АВСТРИЯ

АГРАРЕН КОЛЕЖ ХОЛАБРУН, АВСТРИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ВИЕНА, АВСТРИЯ