Лидери с мисия - Подкрепа процеса на ваксинация срещу Covid-19 в изолирани райони и сред уязвими групиМароко е сред страните, които поддържат високо ниво на имунизационен обхват в задължителния имунизационен календар. Средно 93% от населението има задължителни имунизации. Според годишния доклад на УНИЦЕФ за 2019 г., последната година преди пандемията от Ковид-19, броят на имунизираните деца е стабилен през последните седем години и е един от най-високите в Африка. Това е гаранция, че населението е защитено от редица предотвратими заболявания. Въпреки това разликите между географските райони на страната, между градските и селските райони, в достъпа до медицински услуги, включително ваксини, са значителни. Здравната криза, причинена от Ковид-19, промени отношението и съотношението на ваксините като най-доброто средство за обща защита срещу епидемии и в Мароко. Въпреки че Мароко е една от страните с висок процент на напълно ваксинирани граждани (23,20% към началото на юни 2021 г.), разликата в достъпа до здравни услуги между различните части на страната, между градовете и селските райони, между средната класа и уязвимите групи от населението стават все по-големи.

Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на увеличаване на участието на жените в политическия и социалния живот в Мароко чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения в страната по време на кризата, причинена от Ковид-19.

Специфични цели:

  • Идентифициране на нуждите на целевата група във връзка със знания и умения за подпомагане на процеса на ваксиниране срещу Ковид-19 в изолирани райони и сред уязвими групи;
  • Създаване на трайни и широко достъпни ресурси от описани и заснети добри практики за разрешаване на кризи в уязвими общности;
  • Подобряване на знанията и уменията на 12 жени лидери за работа в изолирани райони и уязвими общности;
  • Задълбочаване на връзките между марокански и български експерти чрез споделени добри практики и уроци, научени по време на глобална криза.

Основната целева група на проекта са жени (преподаватели и административен персонал на училища и университети, лекари и служители в лечебни заведения, служители на държавната и местната администрация, журналисти на свободна практика, анализатори и политически експерти), които активно участват в обществения и политически живот в Мароко.

Проектът се изпълнява от Българско училище за политика „Димитрий Паница” в партньорство с водещата организация „Гражданско училище за политически науки в Мароко“ и се финансира от Българската помощ за развитие.