КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЩЕ ГОСТУВА НА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТИ”

На 04 февруари 2011 г. ще се проведе първата среща от новата инициатива „Европейски дебати” на Българско училище за политика и Представителството на Европейската комисия в България. Целта е младите български политически и граждански лидери, завършили БУП, да се включат активно в дебата за бъдещето на Европа и да провокират широко обществено обсъждане по ключови за България и Европейския съюз теми, като станат инициатори на изработването и прилагането на нови политики.

Темата на първата среща е „Европейският лидер” и специален гост ще бъде Кристалина Георгиева – европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Активни участници в обсъжданията ще са настоящи участници и завършилите програмите на Българското училище за политика, както и преподаватели и студенти от различни университети, представители на неправителствени организации, работещи в съответната област, водещи експерти и др. За потвърждаване на участието, моля свържете се с екипа на Българско училище за политика.