Общо събрание

Антони Славински

Председател

Антони Славински е роден на 19 май 1946 година в гр. София, България.Завършил е Техническия университет в София.От 1969 до 1991 работи в Научноизследователския институт по съобщенията.От 1992 до 1995 е член на Борда на директорите и зам.-председател „Планиране и изграждане на мрежи”…

Пълна информация

Андрей Делчев

Член на Управителния съвет

Андрей Делчев е юрист с над 30 години професионален опит. Завършил е юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” и има след-дипломни специализации в Гърция (1984, “Гръцко конституционно право”), Франция (Париж, 1991, “Защита на конкуренцията”) и Ангelлия (1994, “Публична административна реформа”).

Пълна информация

Анна Ганева

Член на Управителния съвет

Анна Ганева е част от екипа на Център за либерални стратегии от самото му създаване през 1994 г. От 2003 е изпълнителен директор на ЦЛС. Участвала е и е ръководила проекти в областите: политически изследвания, социологически изследвания, външна политика, обществени дебати, гражданско участие. Била е изпълнителен директор…

Пълна информация

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма