Андрей Делчев

Андрей Делчев

Член на Управителния съвет

Биография

Андрей Делчев е юрист с над 30 години професионален опит. Завършил е юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” и има след-дипломни специализации в Гърция (1984, “Гръцко конституционно право”), Франция (Париж, 1991, “Защита на конкуренцията”) и Ангelлия (1994, “Публична административна реформа”).

До 1990 г. г-н Делчев е съдия в Софийски районен съд, а по-късно е председател на съда. През 1991 г. г-н Делчев напуска съдебната система, за да бъде назначен за ръководител на Дирекция „Правна” на Министерски Съвет, която длъжност заема неизменно до 1997 г. Участва в създаването на цялото съвременно българско законодателство, работейки по над 10 000 правови акта в седем правителства – закони, правилници, наредби, решения. Бил е директор на ръководната група в Министерски съвет по проект PHARE. В продължение на 7 години е председател на борда на директорите на “Balkan Holidays International” – най-големият български тур-оператор, с дъщерни компании в дванадесет държави в Европа и Северна Америка.

Андрей Делчев е арбитър в международния Арбитражен съд към Българската търговско-промишлена палата. Многократно е избиран за синдик на дружества, обявени в процес на несъстоятелност. Г-н Делчев е изпълнителен директор на Българска петролна и газова асоциация, която защитава интересите на най-големите участници на пазара на петрол и природен газ, сред които „Шел България”, „Петрол”, Лукойл”, „Овъргаз”, “ОМV”, “Шел Газ България” и други.

Като част от своята про-боно или благотворителна дейност, г-н Делчев участва като съдия в едно от най-престижните международни състезания по право за студенти – Philip C. Jessup, спазващо правилника и процедурите на Международния съд в Хага.

Адв. Делчев е работил по редица международни проекти, финансирани от някои от най-големите финансови институции като ЕБВР, Световната банка, Японската банка за международно сътрудничество (ЯБМС), Черноморска банка за търговия и развитие и т.н.

Андрей Делчев е управляващ съдружник в “Евролекс България” ООД, от чието основаване през 1997 г., той ръководи дружеството в почти всички проекти в областта на строителството, водния сектор, енергетика, околна среда и законотворчество, което бързо налага дружеството като един от основните участници на пазара на правни услуги в България. Задълбоченото познаване на местното законодателство и практика, както и уменията му за разрешаване на търговски и граждански спорове, поставят г-н Делчев сред най-именитите български юристи.

Само 2 години след като „Евролекс България” е избрана за Кантора на годината, Андрей Делчев получава приза за адвокат на 2016 г.