Асоциация на завършилите

Асоциацията на завършилите е свободна и неформална организация на всички завършили програмите на Българското училище за политика „Димитър Паница”. Асоциацията е неотменна част от училището, записана в устава на сдружението и съществува чрез него. Всеки завършил програмите на училището по право става член на Асоциацията. Основната мисия на Асоциацията е мисията на Училището за политика – „да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат”.

Асоциацията има свой координатор, който е част от екипа на Българско училище за политика „Димитър Паница”. Той координира дейностите по работата със завършилите БУП като организиране на конференции, кръгли маси, обучителни семинари, инициативата „Европейски дебати”, форуми, събирания, годишни срещи на членове на Асоциацията и др.

Клубът на филантропа е инициатива на участници в Националната програма и завършили Българско училище за политика „Димитър Паница”, активно работещи по различни дарителски и доброволчески каузи. Целта му е да обедини младите филантропи, да им даде „пространство” да се срещат, в т.ч. и виртуално, да обсъждат общи теми и инициативи, да обменят идеи и обогатяват собствените си дарителски практики, както и да търсят съмишленици и да вдъхновяват околните да се включват в техните каузи и инициативи.
Повече за инициативите на клуба може да намерите на: Клуб на филантропа 

Програмата за продължаващо обучение на завършилите Българско училище за политика „Димитър Паница“ е насочена към надграждане на знанията и уменията, получени в Националната и Регионалните програми. Всички членове на Асоциацията на завършилите могат да се включат в обученията, според личните и професионалните си интереси. Темите, които предлагаме, обхващат развитие на дебатните умения, работа с медии, комуникативни и социални умения, работа по благотворителни и филантропски каузи и др. Използваните методи са интерактивни и включват както лекционна част, така и дискусии, работа в малки групи, симулации и практически упражнения. В допълнение обученията дават възможност на представители на различните випуски да се запознаят и обменят помежду си идеи и добри практики.

Повече за обученията през 2016 година можете да намерите на:

Завършили БУП се обучаваха как да изграждат успешни партньорства по филантропски каузи

Повече за обученията през 2015 година можете да намерите на:

Завършили БУП се обучаваха как да изградят ефективно партньорство с медиите при реализацията на каузите си

Завършили БУП се обучаваха как са станат по-успешни „продавачи на добро“

Повече за обученията през 2014 година можете да намерите на:

Приключи и третият цикъл от обучения за завършили Българското училище за политика

Продължават обученията за завършили Българско училище за политика

Завършили Българско училище за политика повишиха уменията си за стратегическо планиране на комуникационни кампании

Повече за обученията през 2013 година можете да намерите на:

Представители на различни випуски се включиха в нова серия от обучения за завършили БУП

Представители на различни випуски се включиха в серия от обучения за завършили БУП

Годишната среща на завършилите е традиционно събитие на Асоциацията, което събира всички випуски на Училището. Срещата се провежда предколедно и дава възможност на завършилите да се срещнат с представители на други випуски и да поддържат живи връзките помежду си.

Публичните лекции на световно признати учени, политици и общественици са друга инициатива на Училището, насочена и към завършилите. Целта им е да представят интересни и новаторски гледни точки по различни теми от глобално политическо, икономическо и социално значение и да стимулират критичното мислене по ключови проблеми от настоящето и бъдещето на България, Европа и света.

Прочетете повече за публичната лекция на проф. Джеймс Робинсън на тема „Защо нациите успяват или се провалят? Поглед към България“, 20 март 2014

Проф. Джеймс Робинсън: „Не мисля, че България е провалена държава“

Проф. Джеймс Робинсън, автор на бестселъра „Защо нациите се провалят“, ще изнесе лекция у нас по покана на Българското училище за политика

Защо нациите успяват или се провалят? Поглед към България

Прочетете повече за публичната лекция на проф. Кристофър Фийлд на тема “Бедствията и климатичните промени – какво да очакваме?”, 15 септември 2014

Проф.Кристофър Фийлд: Климатичните промени трябва да се разглеждат през призмата на теорията за управление на риска

Проф. Кристофър Фийлд, един от най-големите специалисти по климата в света, ще изнесе лекция у нас по покана на Българското училище за политика

Бедствията и климатичните промени – какво да очакваме?

Прочетете повече за публичната лекция на доктор Хелге Йоргенс на тема „Енергийният модел на Германия – възможност за България“, 17 юни 2015

Д-р Хелге Йоргенс: „Политическият консенсус и подкрепата на гражданското общество са решаващи за успеха на промените в енергийната политика“

Енергийният модел на Германия – възможност за България

Инициативата „Европейски дебати“ e събитие на Асоциацията на завършилите, чрез което младите български политически и граждански лидери могат да се включат активно в дебата за бъдещето на Европа и имат възможност да провокират широко обществено обсъждане на ключови теми за България и ЕС, като катализатор за изработването и прилагането на нови политики.

Прочетете повече за инициативата „Европейски дебати”