Представители на различни випуски се включиха в нова серия от обучения за завършили БУП

obuchenia_alumni_noemvri_2013

Много успешно премина и втората серия обучения за завършили програмите на Българско училище за политика „Димитър Паница”. Обученията бяха на 16 и 17 ноември и в тях се включиха 20 завършили. Лектор по „Умения за комуникация на филантропски каузи в социалните медии” беше Жустин Томс – водещ експерт в областта на онлайн комуникациите, автор на 11 книги по темата и инициатор на конкурса за онлайн присъствие БГ Сайт. Водещ на обучението по „Умения за политически дебат” бе Мирослав Мавров, който е заместник-председател на Асоциация „Дебати”, треньор по дебати към Техническия университет и член на International Debate & Education Assossiation (IDEA).

По време на обученията участниците задълбочиха познанията си за възможностите и предизвикателствата пред присъствието в онлайн пространството, как да използват ефективно социалните мрежи за представяне на филантропските каузи, по които работят, как да изградят стратегия за успешно онлайн присъствие, какви форми на дебат има, каква е същността на политическия дебат и имаха възможност да участват в симулации на британски и американски политически дебат по актуални обществени теми. Обученията бяха в рамките на проектите „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014”, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот” и „Свързване на експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери”, финансиран от фондация „Америка за България”.