Анализ на информационната среда в местните медии: дезинформация и фалшиви новини

Общностна стратегия за въвеждане на платформа „Консул“ в община град Добрич

Методология за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики в областта на енергийната ефективност в община Рила

Проучване на нормативната среда, регламентираща мерките по енергийна ефективност на местно ниво  и информираността по отношение на енергийната ефективност и на гражданското участие в местните политики в община Рила

Препоръки за подобряване на стратегическите документи по енергийна ефективност в община Рила и постигане на ефективно гражданско участие в изпълнението им

Анализ на реализираните и реализиращите се политики по енергийна ефективност в община Рила (2014-2020 г.)

Анализ на гражданското участие в процеса на вземане на решения в община град Добрич

Анализ на предизвикателствата и възможностите пред детското правосъдие в България

Анализ на съществуващите консултативни механизми за гражданско участие на местно ниво в България

Проучване на практики от европейски държави за включване на гражданите в процеса на вземане на решения на местно равнище

В състояние на отчаяние: демокрацията през погледа на възпитаниците на Българското училище за политика

Проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие в България

Проучване на европейски практики на консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие

Бежанците -„Човек на годината“ или проблем на годината за България?