Завършили БУП се обучаваха как са станат по-успешни „продавачи на добро“

training_june_2015
Представители на различни випуски на БУП „Димитър Паница“ се обучаваха как атрактивно да представят филантропските си каузи и как да станат по-успешни „продавачи на добро”. Поредното обучение за завършили, работещи  по различни благотворителни инициативи, се състоя на 13 юни и премина в интересни дискусии и обмен на идеи. Водещ на обучението беше Михаил Стефанов, който в момента отговаря за комуникационната стратегия на фондация „Кампания А21”, а преди това в продължение на три години е бил директор комуникации в Националната мрежа за децата.
По време на обучението участниците се запознаха какво представлява визията на каузата и по какво тя се различава от мисията и плана за реализация. Задълбочиха познанията си за различните типове аргументи и как да комбинират рационални и емоционални аргументи, така че по-добре да представят каузите си. Водещият им представи практики от цял свят на ефективни визии на кампании и каузи, различни типове изображения и как могат да създадат собствен плакат или инфографика на каузата си.  В последния панел участниците работиха върху практическа задача как да подобрят визията на каузата си и да я представят по-добре.
Обучението „Продавачи на добро – обучение за атрактивно презентиране на каузи” беше  в рамките на проект „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите”, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот”.