Завършили Българско училище за политика повишиха уменията си за стратегическо планиране на комуникационни кампании

training_comm_campaigns_mott

При изключителен успех премина поредното обучение на завършили БУП. Темата беше „Стратегическо планиране на комуникационни кампании”. Обучението бе на 25 октомври и 18 представители на различни випуски се включиха в него. Водещ беше Михаил Стефанов, който в момента отговаря за комуникационната стратегия на фондация „Кампания А21”, а преди това в продължение на три години е бил директор комуникации в Националната мрежа за децата.

По време на обучението участниците задълбочиха познанията си за правилния и неправилния цикъл на планиране на една комуникационна кампания, за основните елементи на предварителната подготовка на кампанията, как правилно да определят целите и аудиторията и как да определят посланието и каналите за комуникация. Специално внимание беше обърнато на важността на оценката на комуникационната кампания от гледна точна на постигнатия ефект.

В последния панел участниците, разделени на три групи, работиха върху практически казуси за стратегическо планиране на комуникационна стратегия за филантропска кауза.

Обучението беше  в рамките на проект „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014”, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот”.