Ние сме Българското училище за политика „Димитър Паница” –  неправителствена организация, която от 2001 година насам обучава политическите и гражданските лидери на България.  Създадени сме по идея на Димитрий – Иван Евстатиев Паница – родолюбив българин и филантроп, който до смъртта си работи активно за развитието на демократичното общество в България.

Ние сме съучредител на Мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която членуват 21 училища от различни региони на света – Централна и Източна Европа, Кавказ, Северна Африка.

Нашата мисия е да подпомогнем създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

Вече десетилетие споделяме уникалния си опит с държавите от Северна Африка, Украйна и Югоизточна Европа. Чрез програми за обучение, конференции и инициативи, насочени към професионалното развитие на млади обществени лидери, се стремим да насърчим процеса на демократизиране в България и страните от Западните Балкани, Черноморския регион и Южното Средиземноморие.

В нашите програми са участвали над 700 български и над 200 чуждестранни лидери народни представители, водещи политици, висши правителствени служители, магистрати, бизнесмени и граждански лидери.

Наши партньори са Гражданското училище за политически науки в Мароко, Тунизийското училище за политика, Международният институт за демокрация и подкрепа за изборите – Швеция (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA), Холандският институт за мултипартийна демокрация (NIMD), Холандският Дом на демокрацията и управлението на закона (ProDemos), български обществени институции и изследователски центрове.

Програмите и проектите на Училището се подкрепят от Съвета на Европа, Фондация „Америка за България”, фондация „Чарлз Стюарт Мотт”, фондация „Робърт Бош“, Международната организация на франкофонията, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Балканския тръст за демокрация, „Бонита тръст”, Рокфелер брадърс фонд, Програма Матра на Холандското Министерство на външните работи, Националния фонд за демокрация, фондация „Отворено общество”, Програма „Младежта в действие“, Фонда за малки проекти на Глобалния екологичен фонд,

Програма за устойчиво лидерство на Университета в Кеймбридж, Правителство на САЩ, Правителство на Кралство Норвегия, Федерално министерство на околната среда, опазване на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия, Посолство на Великобритания, Посолство на Германия, Програма ФАР, Уестминстърската фондация за демокрация, Фрийдъм хаус и др.