ЛИДЕРСТВОТО – В ПОЛИТИКАТА, В БИЗНЕСА, В ЖИВОТА

С темата за лидерството участниците в Националната програма „Управленски умения” започнаха дискусиите си днес, 28 октомври. Заедно със Саша Безуханова, директор публична администрация в „Хюлет-Пакард” за Централна и Източна Европа и член на УС на Българското училище за политика, те обсъждаха качествата, които трябва да притежава лидерът на 21 век.

Акценти в дискусията бяха съумяваме ли да формулираме общите си национални цели, къде е границата между частния и обществения дневен ред, кой формулира националната ни мисия и каква е визията за развитието на България.

Доцентът по реторика от СУ „Климент Охридски” Иванка Мавродиева представи успешните модели за политическо говорене и основните характеристики на добрата презентация.

Последваха два разгорещени дебата по темата „Трябва ли да доплащаме за здраве”. Четирите отбора, участващи в дебата Карл Попър, защитаваха позициите си „за” и „против” реформите в българското здравеопазване.

Денят завърши с 30 минути в компанията на Юлиан Попов, председател на УС на Българското училище за политика.