Blog

Застъпничество, комуникация с медии и психологическа помощ за бежанци бяха темите в последния обучителен  модул на Борда на бежанците

Представителите на седем държави, които бяха избрани за членове на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци, завършиха своето обучение. […]

БУП участва в разработката на изследване по проект „Обучение по градско земеделие за устойчиво бъдеще“

Целта на изследването е да покаже как градското земеделие/градинарство има образователно, икономическо, социално и екологично въздействие върху обществото и да […]

Вицепрезидентът на България, министри и евродепутати уважиха благотворителния бал на Випуск 2022 на БУП

И юбилейният, двадесети, випуск от Националната програма „Управленски умения“ на Българското училище за политика (БУП) спази традицията. По примера на […]

Насоки за ангажиране на възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика

Как можем да помогнем на по-възрастните ни познати и роднини да станат по-“зелени” и екологично ориентирани?  Върху това се фокусираме […]