Управителен съвет

slavinski

Антони Славински / Председател

Антони Славински е роден на 19 май 1946 година в гр. София, България.Завършил е Техническия университет в София.

От 1969 до 1991 работи в Научноизследователския институт по съобщенията.

От 1992 до 1995 е член на Борда на директорите и зам.-председател „Планиране и изграждане на мрежи“ на Българска телекомуникационна компания, ръководител на проекта за цифровизация на мрежата.

От 1997 до 1999 е назначен за Председател на Комитета по пощи и далекосъобщения.

От 1999 до 2001 е избран за Министър на транспорта и съобщенията.

От 1994 е избран за член на Настоятелството на Нов български университет.

От 2011 е избран за Председател на Настоятелството на Нов български университет.

През 2001 е избран за почетен професор на НБУ за цялостен принос към Нов български университет и за специални заслуги към департамент „Телекомуникации“.

Повече от десет години е бил председател на Асоциация „Телекомуникации“, най-голямата неправителствена организация в сектора и продължава да е член на Управителния съвет.

От 2004 до 2007 е Координатор на Center of Excellences към International Telecommunication Union за страните от Централна и Източна Европа.

Сред отличията му са Специална награда на IDG „За специални заслуги към българските телекомуникации“ и наградата на IDG „За принос в развитието на Информационното общество“.

Специализирал е в Институт Адам Смит – Лондон, Великобритания; Joint Vienna Institute – Виена, Австрия и ITU – Женева, Швейцария.

Автор е на над 100 публикации в България и чужбина.

 

 

 

snimka_andrey delchevАндрей Делчев / Член на Управителния съвет

Андрей Делчев е юрист с над 30 години професионален опит. Завършил е юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и има след-дипломни специализации в Гърция (1984, „Гръцко конституционно право“), Франция (Париж, 1991, „Защита на конкуренцията“) и Ангelлия (1994, „Публична административна реформа“).

До 1990 г. г-н Делчев е съдия в Софийски районен съд, а по-късно е председател на съда. През 1991 г. г-н Делчев напуска съдебната система, за да бъде назначен за ръководител на Дирекция „Правна“ на Министерски Съвет, която длъжност заема неизменно до 1997 г. Участва в създаването на цялото съвременно българско законодателство, работейки по над 10 000 правови акта в седем правителства – закони, правилници, наредби, решения. Бил е директор на ръководната група в Министерски съвет по проект PHARE. В продължение на 7 години е председател на борда на директорите на „Balkan Holidays International“ – най-големият български тур-оператор, с дъщерни компании в дванадесет държави в Европа и Северна Америка.

Андрей Делчев е арбитър в международния Арбитражен съд към Българската търговско-промишлена палата. Многократно е избиран за синдик на дружества, обявени в процес на несъстоятелност. Г-н Делчев е изпълнителен директор на Българска петролна и газова асоциация, която защитава интересите на най-големите участници на пазара на петрол и природен газ, сред които „Шел България“, „Петрол“, Лукойл“, „Овъргаз“, „ОМV“, „Шел Газ България“ и други.

Като част от своята про-боно или благотворителна дейност, г-н Делчев участва като съдия в едно от най-престижните международни състезания по право за студенти – Philip C. Jessup, спазващо правилника и процедурите на Международния съд в Хага.

Адв. Делчев е работил по редица международни проекти, финансирани от някои от най-големите финансови институции като ЕБВР, Световната банка, Японската банка за международно сътрудничество (ЯБМС), Черноморска банка за търговия и развитие и т.н.

Андрей Делчев е управляващ съдружник в „Евролекс България“ ООД, от чието основаване през 1997 г., той ръководи дружеството в почти всички проекти в областта на строителството, водния сектор, енергетика, околна среда и законотворчество, което бързо налага дружеството като един от основните участници на пазара на правни услуги в България. Задълбоченото познаване на местното законодателство и практика, както и уменията му за разрешаване на търговски и граждански спорове, поставят г-н Делчев сред най-именитите български юристи.

Само 2 години след като „Евролекс България“ е избрана за Кантора на годината, Андрей Делчев получава приза за адвокат на 2016 г.

 

 

20140228_154456

Анна Ганева / Член на Управителния съвет

Анна Ганева е част от екипа на Център за либерални стратегии от самото му създаване през 1994 г. От 2003 е изпълнителен директор на ЦЛС. Участвала е и е ръководила проекти в областите: политически изследвания, социологически изследвания, външна политика, обществени дебати, гражданско участие. Била е изпълнителен директор на Асоциацията на разследващите журналисти (2000) и на Асоциация „България – Русия“ (1997 – 2000).