Регионална програма за Югоизточна Европа

Описание на програмата

Регионалната програма на Училището за политика е създадена през 2003 г. Нейната основна цел е да стимулира активен обмен на опит и идеи за сътрудничество и демократично развитие в страните от Югоизточна Европа. Програмата се осъществява със съдействието на училищата от Мрежата на училищата по политически науки, изградена под егидата на Съвета на Европа, чиято основна цел е да подкрепя демокрацията, човешките права, върховенството на закона и европейските ценности в страните в преход от Югоизточна Европа, Русия и европейските страни от ОНД.

В последните 7 години, повече от 200 млади политически и граждански лидери от Югоизточна Европа – от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора – са обучени в Регионалната програма „Политическият дебат в Югоизточна Европа“.

Регионалната програма се стреми да подпомогне развитието на демократичен политически процес в Западните Балкани, като предостави форум на изявени млади политически и граждански лидери от региона да изучават и анализират, в конструктивен диалог, основополагащите ценности и принципи на западната демокрация и човешките права и отговорностите на обществения и политически лидер за прозрачно и съобразено със закона държавно управление.

Цели на програмата

  • Да развие умения за отговорно и етично лидерство и добро управление сред млади политически и граждански лидери от страните в Югоизточна Европа, като ги подготви за управлението на демократичните процеси и изграждането на активно гражданско общество в техните страни
  • Да насърчи транснационален конструктивен диалог и сътрудничество между политически активисти, експерти, учени, политически партии, гражданско общество и медиите в страните от Югоизточна Европа по ключови за региона политически, социални, и икономически проблеми
  • Чрез обучение и изследователски инициативи на участниците, да насърчи развитието на модели за положителни реформи в отделните страни, които могат да се превърнат в модели за положително развитие на региона
  • Да създаде активна транснационална мрежа от политически и граждански лидери, подготвени да участват в обществен дебат и да работят за развитието и установяването на добри практики за разрешаването на съществуващите в региона конфликти по човешки права, интеграция на малцинства, регионална сигурност и регионално сътрудничество.

Участници и критерии за участие

Всяка година, между 25 и 35 млади политически и граждански лидери се избират за участие в програмата от страните в региона – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватско, Македония, Черна Гора, Косово, Румъния, Сърбия. Програмата включва еднакъв брой участници от всяка от тези страни. Участниците са представители на политически партии, граждански и неправителствени организации от региона. Минималната възраст за участие е 25 години, като се изискват и минимум 2 години опит в определените от програмата области.

Основни дейности в програмата

  • Обучителни семинари и конференции
  • Срещи с политически лидери и представители на официалната власт на национално, регионално и местно ниво в страната-домакин
  • Публични дискусии, посветени на икономически, политически и социални проблеми от значимост за региона
  • Индивидуални и групови проекти на участниците в програмата, като доклади по изработване и прилагане на политики, изследвания и работа с документи, социологически изследвания
  • Публикации

Методи на обучение

Програмата се състои от серии от три 5-дневни обучителни семинара, които се провеждат между май и ноември всяка година. Всяка от страните-участнички в семинарите е домакин на такъв семинар за определен период от време. Сесиите включват лекции и презентации, публични дискусии, работа в малки групи по работни задачи, интерактивни упражнения. Лектори и модератори в програмата са известни учени, експерти, бивши и настоящи политически лидери, представители на официалната власт от България, Европа и САЩ.

В рамките на всеки семинар се организират и работни посещения на различни общински и национални институции в страната-домакин: министерства, национални парламенти, кметства. По този начин участниците имат възможност директно да контактуват с действащи политици и да научат как функционират правителството и политическите партии на различни нива в определената страна.

Сертификати

При успешно завършване на програмата, участниците получават кредити и Сертификат за специализация по политически мениджмънт от Нов Български Университет и от Съвета на Европа. Кредитите могат да бъдат използвани за продължаване на обучението в магистърските програми на НБУ.

Финансиране

През годините регионалната програма за Югоизточна Европа се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд за демокрация, Вашингтон, Програма „Изток–Изток: Партньорство отвъд границите“ на „Отворено общество”, Съвета на Европа, Международната организация на франкофонията, Балканския тръст за демокрация, Уестминстърската фондация за демокрация, Фрийдъм хаус.