Критерии

Кандидати за програмата от политическата квота се номинират от ръководствата на политическите партии.

Кандидатите за програмата от гражданската квота могат да бъдат номинирани от граждански организации и от завършили училището. Не се допуска самономиниране на кандидати. Програмата се фокусира върху обучение на представители на граждански организации и професионални сдружения, които работят в приоритетни стратегически области като образование, здравеопазване, детски политики, социална политика, екология, енергетика, съдебна система, местно самоуправление и гражданско участие. Номинации извън тези целеви групи ще бъдат разглеждани само по изключение – при липса на достатъчно кандидати с посочения профил. За гражданската квота могат да бъдат номинирани само кандидати, които не членуват в политически партии.

Ранното кандидатстване се насърчава. Владеенето на английски език е предимство.

Документи

Номинацията за представители на гражданската квота става чрез попълване на следната номинационна форма. Формулярът се подава електронно.

Номинираните кандидати (и от гражданската квота, и от политическата квота) трябва да представят следните документи:

Документите и препоръките се изпращат на vgeorgiev@schoolofpolitics.org с копие до адреса на училището – София 1000, ул. Цар Иван Шишман 17.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще направят тест. Резултатите от двете ще определят финалното класиране.

За повече информация за кандидатстването и за програмата – на телефон 0896 60 55 77.

 

Процедура за кандидатстване

Одобрените по документи кандидати се явяват на тест и стандартизирано интервю. Приемът се базира на професионалния профил на кандидата, оценката на документите и резултатите от тестовете и интервюто.

След приключване на подбора на групата за учебната 2021/2022 година, екипът на БУП ще се свърже само с кандидатите, одобрени за участие в програмата. Поради традиционно големия интерес към програмата училището няма възможност да уведомява всички участвали за резултата от процедурата. БУП няма ангажимент да дава обратна връзка за представянето на отделните кандидати нито на тях, нито на номиниралите ги хора и организации.

Краен срок за номинациите

Гражданска квота – 22 август 2021 година.

Политическа квота – Сроковете за политическата квота се уговарят с централите на партиите.

Период за провеждане на учебната 2021/2022 година

Учебната 2021/2022г. ще започне през ноември 2021г. и ще приключи през април 2022г. Участниците ще получат точните дати на курсовете при влизане в програмата.

Такса за участие

Таксата за участие е 2000 лева.

Цялата такса се заплаща преди началото на учебната година.