Форум „Промените в климата и значението им за институциите и гражданите в България“

Форум „Промените в климата и значението им за институциите и гражданите в България“ се проведе днес от 9.30 часа в хотел „Шератон“. В събитието, което бе организирано от Представителството на ЕК в България, WWF и фондация „Европейски екологичен фестивал“, активно се включиха завършилите на Българското училище за политика.

Форумът беше открит от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и протече със специалното участие на Кристалина Георгиева, еврокомисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Тя изнесе лекция по темата „Да се научим за живеем в условията на променящ се климат“.

По време на срещата държавните институции, неправителствените организации, медиите, бизнесът и научните среди обсъдиха съвместни действия за намаляване на риска и негативните ефекти от промените в климата, както и за предотвратяване на екологичните кризи, които се очертават като един от най-сериозните проблеми на ХХI век.