Завърши регионалната програма „Политическия дебат за Югоизточна Европа“.

Преди церемонията по официалното връчване на сертификатите в Народното събрание, участниците прочетоха  Декларация с идеи за подобряване на регионалното сътрудничество на Балканите. Тя бе връчена на г-н Георги Пирински, Председател на Народното събрание.