ПЪРВИЯТ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ“ ЗАПОЧВА ВЪВ ВЕЛИНГРАД НА 7.12.2008 Г.

„Организационно управление и лидерство“ е темата на първия курс.

Участници в програмата са млади политици от България, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации. Програмата е разработена и се провежда под формата на серия от пет 5-дневни семинара годишно в периода декември – юни. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа и се провежда в Страсбург през месец юли. Програмата включва семинарни сесии и презентации на български и международни експерти.

При завършване, всеки участник получава Сертификат за Специализация по „Управленски умения“ от Нов Български Университет и от Съвета на Европа.  Всички завършили програмата стават и членове на Клуба на завършилите към Училището за политика.

Лектори в програмата са: Н.П Ким Кембъл, бивш министър-председател на Канада, Саша Безухонова, Генерален директор на Хюлет Пакард за България, Сашо Дончев, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Овергаз“ Инк.АД и на „Овергаз Холдинг“ АД, доц. Татяна Буруджиева, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Веселин Благоев, президент на списание Business Week, Йохум де Грааф, програмен директор на „Институт за политическо участие, Холандия, ЛизетДекер, Институт за политическо участие, Холандия, Албена Стамболова, ортганизационен консултант, AConsult, Анелия Димитрова, Директор, М3 Communication College, Иво Христов, зам. редактор на България в Европейския съюз – електронен бюлетин.