КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОСТУВА НА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТИ”

kristalina

Новата инициатива на Българското училище за политика и ЕК „Европейски дебати” започна със среща с Кристалина Георгиева, еврокомисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.  Събитието се състоя в петък, 4 февруари, а залата на Европейската комисия в София едва побра завършилите Българското училище за политика, които желаеха да се включат в дискусията.

По време на презентацията си „В свят на промени” Кристалина Георгиева постави акцент върху работата за превенция на бедствията и авариите и изрази надежда, че европейските държави ще полагат все повече усилия в тази област. Въпросите към еврокомисаря бяха свързани с горещите точки в света, работата на Европейската комисия, сътрудничеството с НАТО и, разбира се, с България.

Основната ни слабост като българи е, че се фокусираме върху дребнотемието, а не върху нещата, които движат нацията напред. Децата ни стават все по-малко грамотни и това е проблем, върху който всички трябва да се замислим, заяви по време на дискусията Кристалина Георгиева.  Според нея за страната ни е много важно да определим приоритетите на развитие, да изберем модел за растеж, около който да се обединим.