БЛАГОТВОРИТЕЛНА ВЕЧЕР НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2011

На 19 март в хотел „РИУ”, гр. Правец ще се проведе благотворителна вечер на Випуск 2011. Участниците в тазгодишната Национална програма ще събират средства в помощ на децата от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград и Дома за деца лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора, както и за своята кауза – «Толерантност».

Ако желаете да дарите средства, може да го направите по специално открита дарителска сметка на Българско училище за политика, като посочите за какво точно е дарението.

Банковата сметка е:

Българско училище за политика

IBAN : BG07FINV91501000263612

BIC : FINVBGSF

Първа инвестиционна банка

Благодарим ви!