Новоизбраният кмет на Правец Румен Гунински подкрепя работата на випуск 2010 с децата от дома във Видраре

vidrare

Работата си с децата от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. „Пантелеймон” в с. Видраре, община Правец, представиха представители на випуск 2010 по време на срещата си с новия кмет на Правец Румен Гунински. Вече втора година те разработват и реализират програма, която има терапевтичен ефект и същевременно подпомага социализацията на децата. Основните й цели са да постигне устойчивост и измеримост в работата с децата с увреждания и да бъде мост между университетите, които подготвят специалисти по специална педагогика, и институциите за деца със специални образователни потребности. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели и студенти от СУ „Св. Климент Охридски” в рамките на проект, финансиран от „Бонита тръст” и изпълняван от Българско училище за политика.

По време на срещата с кмета на Правец представителите на випуск 2010 обясниха, че докато през първата година работата е била фокусирана върху сесии по приложни изкуства, целящи развитие основно на фината моторика на децата, през втората година акцентът ще е върху музико- и драма-терапията. Така ще се надгради постигнатото при работата с децата и ще продължи сътрудничеството между университета и социалната институция. Това ще позволи на студентите да прилагат на практика наученото и да обогатяват академичните си знания чрез директен контакт и работа с децата. В същото време децата от дома ще имат по-добър достъп до специалисти и до нови методи за терапия. От своя страна Румен Гунински се ангажира да подпомогне инициативата като осигури транспорта на студентите до дома в с. Видраре. След края на сесиите по музико- и драма-терапия, децата ще организират специално събитие, на което ще покажат резултатите от работата си.

Успешната работа по проекта в с. Видраре ще даде възможност да се положат основите на модел за сътрудничество между академичните институции и домовете за деца. Това е част от втория компонент на проекта „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите” за обсъждане на политики в процеса на деинституционализация и социална адаптация на децата от домовете.