Саша Безуханова става най-високопоставената българка в ръководството на Хюлет-Пакард

Sasha_Bezuhanova

Саша Безуханова, член на управителния съвет на Българско училище за политика „Димитър Паница”, поема стратегическото направление на Хюлет-Пакард за работа с публичния сектор в развиващите се пазари. Дейността й ще обхваща формулирането и внедряването на стратегии и нови бизнес модели в сектора на публичната администрация в 63 страни в света, сред които е и България. Саша Безуханова ще отговаря и за връзките на компанията в Европейския съюз и ще бъде най-високопоставената българка в ръководството на световната технологична компания.

„Ние живеем в динамичен и предефиниращ се свят. Глобализацията, достъпът до информация отвъд границите на организации и държави, безпрецедентната световна икономическа и финансова криза налагат въвеждането на нови управленски и бизнес модели, базирани на отвореност, колаборация и интелект. България играе важна роля в глобалната структура на HP. Убедена съм, че тя ще расте в бъдеще заради таланта на хората ни тук. Аз лично ще продължавам да работя за това и в новата си роля”, сподели тя.

Саша Безуханова е редовен лектор в Националната програма „Управленски умения” на Българско училище за политика. Тя беше гост-лектор на 6-тия Летен университет по демокрация, организиран от Съвета на Европа през юни миналата година.